Behandelingen

Behandelingen  door de vrijgevestigde mondhygiënist, kunnen naar de meeste zorgverzekeraars rechtstreeks gedeclareerd worden.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd op de basis-ziektekostenverzekering van de ouders/ verzorgers.

Het is belangrijk dat kinderen ook naar de mondhygieniste te gaan!
Tijdens het eerste bezoek worden u vragen gesteld over uw gezondheid en medicijngebruik.
U bent verplicht zich te legitimeren en de verzekeringsgegevens worden gecontroleerd via het UZI register.
Uw gebit wordt in kaart gebracht en besproken, zonodig worden er vervolgafspraken gemaakt.

De laatste jaren zijn steeds meer zorgverzekeraars er toe overgegaan de zorg door de vrijgevestigde mondhygiënisten te vergoeden aan hun verzekerden. Deze zorg valt dan onder de tandheelkundige verzekeringen die kunnen worden afgesloten naast de basisverzekering. In een groot aantal gevallen wordt de zorg door de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk vergoed.

Welke behandelingen bij u nodig zijn hangt af van de soort tandvleesontsteking, er dient dus altijd een afspraak gemaakt te worden.De Mondhygieniste kan dan bepalen hoeveel behandelingen er nodig zijn, de kosten worden dan ook besproken. Behandelplan boven de 150 euro wordt ter ondertekening aan u voorgelegd.

Informeer vooraf  bij de verzekering of de behandelingen worden vergoed, dit hangt mede af van het pakket dat u met uw zorgverzekering heeft afgesloten.

Behandelingen:

Consultatie en diagnostiek (C-code)
– Preventieve mondzorg (M-code)
– Verdoving (A-code)
– Tandvleesbehandelingen (T-code)
– Nazorg implantologie